SNA-keurmerk

Uitzend Service Holland zorgt er voor dat zij in het bezit is en blijft van het SNA-keurmerk

U als inlener bent er voor verantwoordelijk dat u het correcte bedrag overmaakt op de geblokkeerde rekening – hiervan afwijken door meer of minder over te maken dan de genoemde percentages leidt er toe dat u niet gevrijwaard bent van de inlenersaansprakelijkheid. De juiste bedragen staan altijd op de facturen van Uitzend Service Holland vermeld, waarbij het uitgangspunt is dat u als inlener gevrijwaard wenst te worden van de inlenersaansprakelijkheid.

In de informatie en bescheiden die Uitzend Service Holland u bij het aangaan van een inleenovereenkomst en tijdens de uitzending verstrekt, dan wel in de informatie die u verstrekt door urenlijst in te dienen, staan alle noodzakelijke elementen om aan de punten 3 en 4 te voldoen – hier hoeft u dus geen andere actie voor te ondernemen dan deze documenten in uw administratie op te nemen.

Meer informatie over vrijwaring van de inlenersaansprakelijkeid vindt u op de website van de Stichting Normering Arbeid.

Terug naar overzicht

Interesse?
Neem contact op

Klik hier
Website laten maken door Modual.