Identiteit uitzendkracht

Om gevrijwaard te worden voor de inlenersaansprakelijkheid is het nodig dat u de identiteit van de ingeleende uitzendkrachten kunt aantonen (zie punt 4 onder het kopje vrijwaring). Door wijziging van de wet- en regelgeving is er geen wettelijke basis meer om een kopie van het identiteitsbewijs door de inlener te laten maken of te laten bewaren. Er is ook geen wettelijke basis meer voor de uitzender, dus ook niet voor Uitzend Service Holland, om bij uitzending een kopie van het ID-bewijs te verstrekken. Zie hiervoor de informatie op de site van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Uitzend Service Holland mag dus geen kopie van het ID-bewijs van de uitzendkracht aan de inlener verstrekken.

Het bovenstaande geldt voor:

De Belastingdienst heeft in deze folder aangegeven dat de inlener de identiteit van de uitzendkracht kan vaststellen door de volgende gegevens in de administratie op te nemen:

Al deze gegevens worden door Uitzend Service Holland aan u verstrekt en hoeft u dus niet nogmaals apart op te nemen of te verwerken in uw administratie.

Uw administratie moet wel een adequate procedure bevatten aan de hand waarvan de identificatie van de uitzendkracht, de verificatie van het identiteitsbewijs en de vastlegging van de persoonsgegevens plaatsvindt. Deze procedure moet ten minste voldoen aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Richtsnoeren van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Terug naar overzicht

Interesse?
Neem contact op

Klik hier
Website laten maken door Modual.